Decubitus of doorliggen: neem tijdig actie!

Decubitus

Decubitus, oftewel doorliggen, is een vervelend en pijnlijk probleem dat veel voorkomt. Het kan het dagelijks functioneren enorm belemmeren. Door pijn en immobiliteit draagt het bovendien vaak bij aan een sociaal isolement. Decubitus vermindert daarom de kwaliteit van leven van de cliënt.Goede decubituszorg kan, maar vraagt nauwe samenwerking van alle betrokkenen. Door decubitus te voorkomen of te verminderen, is er veel ‘winst’ te behalen. Zowel voor cliënten als voor zorgverleners.

Tijdig onderkennen

Onwetendheid en onderschatting zorgen er voor dat veel cliënten onnodig lijden onder decubitus. Veel cliënten en hun mantelzorgers kennen de risico’s van minder mobiel en bedlegerig zijn niet. Hierdoor zijn zij niet alert op de eerste signalen van doorliggen. Zorgverleners kunnen tijdens de dagelijkse zorg snel en vroegtijdig risico’s op decubitus onderkennen, door de risicoplaatsen van decubitus te controleren op roodheid. Door preventieve maatregelen te nemen, wordt veel ellende voorkomen.

Om beginnende decubitus te voorkomen of wanneer de cliënt ondanks alles toch nog decubitus heeft kunt u bij ons terecht voor een anti-decubitus matras of een anti-decubitus kussen voor in de stoel.Afhankelijk van de ernst van de decubitus en het gewicht van de cliënt wordt bepaald welk kussen van toepassing is. Een anti–decubitus kussen is bijna altijd wel op voorraad.
Voor een matras is, afhankelijk van de zorgverzekering, een indicatie nodig van de huisarts of verpleegkundige. Ook wordt een speciale scorelijst ingevuld samen met de verpleegkundige van de cliënt. Voor 12.00 uur besteld wordt diezelfde dag nog geleverd!

2017-03-02T15:46:29+00:00